Niềm vui tuổi già

Niềm vui tuổi già

Bà Trọn (Vĩnh Long) giờ đây lại có thể cho gà ăn, quét dọn và tự chuẩn bị bữa cơm khi con cháu đi làm. Đôi mắt sáng đã mang lại cho bà niềm tin rằng cuộc sống sẽ tốt dần hơn lên. Ảnh: FHF VN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s