Niềm vui của Hiếu

Niềm vui của Hiếu

Nụ cười hồn nhiên của Hiếu, 11 tuổi, ở Bình Định trước giờ phẫu thuật. Em được mổ mắt miễn phí trong dự án Nhãn Nhi do FHF tài trợ tại Bệnh Viện Mắt Bình Định. Ảnh: FHF VN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s