Niềm vui của cụ Pằm

Niềm vui của cụ Pằm

Niềm vui của cụ Pằm sau ca mổ mắt thành công. Giờ đây cụ lại được ngắm nhìn con cháu như cụ hằng mong ước. Ảnh: Giang Phi, FHF VN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s